Betaling

Betaling

 

Als zelfstandige thuisverpleegkundigen zijn wij geconventioneerd volgens de tarieven van het RIZIV.

Wij werken via derdebetalersregeling.

Deze regeling houdt in dat wij automatisch factureren aan de mutualiteit waarbij u aangesloten bent.

Als u bij een van de Belgische ziekenfondsen bent aangesloten, gelden de tarieven conform de bepalingen van het RIZIV

en wordt de betaling rechtstreeks met uw ziekenfonds geregeld. Wanneer u verzekerd bent bij een buitenlandse mutualiteit,

of privaat verzekering, wordt de rekening rechtstreeks door u betaald.

U krijgt van ons vervolgens een betalingsbewijs, waarmee u de tussenkomst bij uw verzekeraar kan terugvorderen.

Indien u een hospitalisatieverzekering hebt, krijgt u van ons een factuur voor het remgeld dat door uw verzekering wordt terugbetaald.